شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

آموزش تخصصی نرم افزار HFSS

بخش ها: 21
سطح: پیشرفته
مدت زمان: 8 ساعت و 32 دقیقه
مدرس: دکتر حامد چنارانی
فایل اجرایی: دارد

  شماره تماس مدرس برای مشورت و پاسخ گویی به سوالات 09153516772

دکتر حامد چنارانی

 

تعداد مثال ها

تعداد دقیقه های آموزش

تعداد پشتیبانان

%

رضایت کاربران

 

عنوان فصل ها ساعت
فصل 1: آموزش نصب نرم افزار HFSS به همراه نصب کرک
(دیدن جزئیات)
◄ نصب نرم افزار HFSS
◄ آموزش نصب نرم افزار HFSS
◄ کرک نرم افزار HFSS
◄ اکتیو کردن نرم افزار HFSS
◄ حذف آپدیت نرم افزار HFSS
◄ پچ کردن نرم افزار HFSS
◄ نصب لایسنس نرم افزار HFSS
7 دقیقه
فصل 2 : معرفی کامل محیط شبیه سازی نرم افزار HFSS (بخش اول)
(دیدن جزئیات)
◄ معرفی کامل بخش های مختلف پنجره Project Manager
◄ معرفی پنجره Properties و موارد کاربرد آن
◄ معرفی پنجره Message Manager
◄ معرفی پنجره Progress
◄ نحوه تنظیم نوع حل مساله یا Solution Type (توضیح گزینه های مهم روش های حل مسائل از قبیل Driven Modal، Driven Terminal و Eigenmode)
◄ نحوه استفاده از شکل های سه بعدی از پیش طراحی شده در نرم افزار HFSS
◄ نحوه Import و Export کردن در HFSS
◄ نحوه انتخاب اشکال تو در تو
◄ تنظیم مشخصات اشکال مختلف
◄ تنظیم مشخصات اشکال مختلف
◄ تعریف و تنظیم خواص مواد
◄ تعریف یک ماده جدید با خواص دلخواه
◄ تنظیم زاویه دید شکل ها در صفحه
23 دقیقه
فصل 3 :معرفی کامل محیط شبیه سازی نرم افزار HFSS (بخش دوم)
(دیدن جزئیات)
◄ نحوه جابجایی ساختارها (Move)
◄ چگونگی چرخاندن ساختارها
◄ روش های قرینه سازی ساختارها (Mirror)
◄ یکپارچه سازی (Unit) ساختارها
◄ انواع روش های تکثیر و کپی کردن ساختارها (Duplicate)
◄ عملیات جاروب کردن یا sweep
◄ کاربرد عملگرهای بولی مانند intersect، split، subtract و غیره
◄ تعریف دستگاه مختصات در HFSS (Coordinate System)
◄ معرفی ساختارهای spiral و helix
◄ طراحی پارامتری یا تعریف متغیرها در HFSS
45 دقیقه
فصل 4 : انواع شرایط مرزی و پورت های تحریک در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ تعیین شرایط مرزی در HFSS
◄ تعیین پورت Wave port
◄ تعیین Lumped port در HFSS
25 دقیقه
فصل 5 : شبیه سازی آنتن موجبر مستطیلی در نرم افزار HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ ترسیم ساختار موجبر
◄ تعیین جنس مواد و شرایط مرزی
◄ تعریف پورت تحریک برای ساختار مربوطه
◄ رسم ساختار radiation برای آنالیز و شبیه سازی
◄ آموزش چگونگی تعریف فرکانس مرکزی و بازه فرکانسی (frequency sweep)
◄ بررسی درستی تمام مراحل شبیه سازی (validation)
◄ ترسیم نمودار تلفات بازگشتی (s(1,1))
◄ ترسیم الگوی تشعشعی یا Pattern آنتن
◄ ترسیم pattern به ازای deg phi=0
◄ ترسیم pattern به ازای Theta=90 deg
◄ ترسیم میدان های الکتریکی (E-Plane)
◄ ترسیم میدان های مغناطیسی (H-Plane)
◄ نمایش انیمیشن تغییرات میدان های مغناطیسی و الکتریکی
28 دقیقه
فصل 6 : شبیه سازی یک فیلتر میکرواستریپ UWB برای کاربرد بلوتوث در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ توضیح ساختار مقاله و نوآوری های آن
◄ طراحی ساختار فیلتر در نرم افزار HFSS
◄ نمایش خروجی های حاصل از شبیه سازی
38 دقیقه
فصل 7 : شبیه سازی یک آنتن Patch مربعی با ساختار DGS در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ توضیح ساختار مقاله و نوآوری های آن
◄ طراحی و شبیه سازی آنتن Patch مربعی دارای ساختار DGS در نرم افزار HFSS
◄ نمایش خروجی های حاصل از شبیه سازی
45 دقیقه
فصل 8 : مقایسه خروجی شبیه سازی های مختلف روی یک شکل در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ رسم خروجی حاصل از شبیه سازی‏ها
◄ نحوه نمایش هر دو خروجی روی یک شکل
7 دقیقه
فصل 9 : شبیه سازی آنتن یاگی در نرم افزار HFSS برای باند SHF
(دیدن جزئیات)
◄ معرفی ساختار آنتن های سیمی
◄ شبیه سازی آنتن یاگی (Yagi) در نرم افزار HFSS
30 دقیقه
فصل 10 : تحلیل و شبیه سازی یک سیرکولاتور در باند فرکانسی X در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ معرفی ساختار مقاله
◄ نحوه تعریف ماده فریت (ferrite) با خواص ویژه آن در نرم افزار HFSS
◄ نحوه تعریف و تحریک پورت های ورودی و خروجی
◄ نحوه ترسیم خط میکرواستریپ در ساختار
◄ تعریف بازه های فرکانسی مربوطه
◄ اجرای شبیه سازی سه بعدی طراحی شده در نرم افزار HFSS
38 دقیقه
فصل 11:شبیه سازی سه بعدی هندسه آنتن دایپل در نرم افزار HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ طراحی پارامتری آنتن دایپل
◄ پیاده سازی هندسه سه بعدی آنتن در نرم افزار HFSS
◄ طراحی پورت ورودی آنتن
◄ نحوه تحریک پورت
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ تعیین سوئیپ فرکانسی
15 دقیقه
فصل 12: آموزش کامل استفاده از ابزار بهینه سازی (Optimetrics) در نرم افزار HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ ایمپورت ساختار سه بعدی طراحی شده
◄ معرفی پارامترهای طراحی به منظور بهینه سازی
◄ تحلیل پارامتری توسط ابزار Optimetrics
◄ مشاهده خروجی S-parameter
◄ تنظیمات مربوط به تحلیل برای بهینه سازی
◄ مشاهده نتایج
◄ ایجاد Tuning Plot
15 دقیقه
فصل 13: آنالیز پارامتری اثر فاصله شرط مرزی نواحی اطراف آنتن در نرم افزار HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ ایمپورت ساختار سه بعدی طراحی شده
◄ تنظیم شرایط مرزی و Mesh Operation
◄ انجام تنظیمات مربوط به سوئیپ پارامتری
◄ نمایش اسمیت چارت (Smith chart)
◄ نمایش Rectangular Plot
◄ انجام تنطیمات مربوط به میدان های راه دور
◄ نمایش Far Field
14 دقیقه
فصل 14: آموزش شبیه سازی رزوناتور (تشدید کننده) دایره ای میکرواستریپ در HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ طراحی ساختار رزوناتور
◄ طراحی و تحریک پورت ها
◄ رسم Radiation Box
◄ اعمال شرایط مرزی
◄ تعیین جنس مواد
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ ترسیم نتایج خروجی شبیه سازی
◄ نمایش انیمیشن تغییرات میدان های الکتریکی در رزوناتور
28 دقیقه
فصل 15: آموزش شبیه سازی آنتن آرایه ای پچ دایروی (آرایه ی 2 تایی) در HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ معرفی ساختار آنتن آرایه ای
◄ تشریح نحوه محاسبه ابعاد آنتن
◄ طراحی سه بعدی آنتن در HFSS
◄ تعیین جنس substrate و سایر اجزای آنتن
◄ طراحی سه بعدی radiation box
◄ تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
28 دقیقه
فصل 16: شبیه سازی آنتن آرایه ای پچ دایروی (آرایه ی 4 تایی) در HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ معرفی ساختار آنتن آرایه ای
◄ تشریح نحوه محاسبه ابعاد آنتن
◄ طراحی سه بعدی آنتن در HFSS
◄ تعیین جنس substrate و سایر اجزای آنتن
◄ طراحی سه بعدی radiation box
◄ تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
32 دقیقه
فصل 17: شبیه سازی آنتن پچ E شکل با تغذیه کواکسیال در HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ طراحی ساختار سه بعدی آنتن E شکل
◄ نحوه ایجاد تغذیه کواکسیال
◄ تعیین شرایط مرزی
◄ نحوه تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
21 دقیقه
فصل 18: طراحی آنتن Patch میکرواستریپ برای کاربرد در فرکانس 35GHz (باند فرکانسی EHF) در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ طراحی ساختار سه بعدی آنتن پچ
◄ تعیین شرایط مرزی
◄ نحوه تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
22 دقیقه
فصل 19: طراحی آنتن Patch میکرواستریپ برای کاربرد در فرکانس 65GHz (باند فرکانسی EHF) در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ طراحی ساختار سه بعدی آنتن پچ
◄ تعیین شرایط مرزی
◄ نحوه تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
13 دقیقه
فصل 20: طراحی آنتن Patch میکرو استریپ در باند فرکانسی SHF (فرکانس 27GHz) در نرم افزار HFSS

(دیدن جزئیات)
◄ طراحی ساختار سه بعدی آنتن پچ
◄ تعیین شرایط مرزی
◄ نحوه تحریک پورت ورودی
◄ تعیین بازه های فرکانسی
◄ آنالیز شبیه سازی
◄ نمایش خروجی ها و گین آنتن
21 دقیقه
فصل 21: طراحی ساختار سه بعدی یک کانکتور SMA و رسم پورت ورودی آن در نرم افزار HFSS
(دیدن جزئیات)
◄ طراحی سه بعدی کانکتور SMA در نرم افزار HFSS
◄ نحوه طراحی پورت ورودی
◄ نحوه تحریک پورت ورودی
24 دقیقه

0 نظر

ارسال نظر

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *