شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

خنک کاری یک برد الکترونیکی به روش همرفت طبیعی و تابش در CFX

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

این مثال اتلاف گرما از یک جزء الکترونیکی که مجهز به تخته مدار چاپی (PCB) می باشد را مدل خواهد کرد. در ابتدا انتقال حرارت تنها از طریق همرفت و هدایت مدل خواهد شد و در ادامه شاهد افزوده شدن اثر تابش حرارتی خواهیم بود.

◄ اجرای Workbench
◄ ایجاد سیال عامل
◄ چیدمان دامنه حل سیال
◄ شرایط مرزی ورودی
◄ شرایط مرزی خروجی
◄ فصل مشترک
◄ شرایط مرزی دیوار
◄ مقدار دهی اولیه
◄ کنترل حل گر
◄ کنترل خروجی
◄ حل گر
◄ پس پردازش
◄ افزودن یک تجزیه و تحلیل دیگر
◄ تغییرات فیزیکی
◄ حل کاویتاسیون
◄ پس پردازش