شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

کاویتاسیون در پمپ گریز از مرگز در CFX

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

هدف این پروژه آموزش ایجاد کاویتاسیون در یک پمپ گریز از مرکز می باشد که استفاده از دامنه چرخشی (Rotation Domain) و مدل کاویتاسیون (Cavitation Model) را در بر می گیرد. مسأله شامل پمپی با 5 تيغه گریز از مرکز می باشد و با سرعت rpm 2160 میچرخد. سیال عامل آب و جریان به صورت پایا و تراکم ناپذیر فرض می شود. به دلیل چرخش تناوبی فقط یکی از تیغه های گذر مدل خواهد شد. میدان جریان اولیه بدون کاویتاسیون حل خواهد شد.

◄ اجرای Workbench
◄ ایجاد سیال عامل
◄ چیدمان دامنه حل سیال
◄ شرایط مرزی ورودی
◄ شرایط مرزی خروجی
◄ فصل مشترک
◄ شرایط مرزی دیوار
◄ مقدار دهی اولیه
◄ کنترل حل گر
◄ کنترل خروجی
◄ حل گر
◄ پس پردازش
◄ افزودن یک تجزیه و تحلیل دیگر
◄ تغییرات فیزیکی
◄ حل کاویتاسیون
◄ پس پردازش