شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل در محیط متخلخل در CFX

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

این مثال چگونگی مدل شدن جریان در محیط متخلخل در CFX را نشان خواهد داد. در این قسمت میدا کاتالیستی مدل خواهد شد که نیتروژن با جریان یکنواختی در حدود 10 m / s درون مجرای داخلی آن جریان می یابد، جریان از درون یک مجرای بلوک سرامیکی لایه ای که دارای کانال های مربعی می باشد عبور کرده و از مجرای خروجی خارج میشود. پوشش لایه ای در جهات Y و Xنفوذناپذیر بوده و با ضریب کوچک تر از 2 مدل میشود که در این صورت دامنه وسیع تری نسبت به جهت Z دارد.

◄ اجرای CFX-Pre
◄ تنظیمات دامنه حل سیال
◄ تنظیمات شرایط مرزی
◄ تنظیمات دامنه حل متخلخل
◄ فصل مشترک دامنه حل
◄ کنترل خروجی
◄ اجرای حل گر
◄ شروع به کار حل گر