شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

مطالعه دما و تهویه یک اتاق در CFX

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این مثال به تأثیر کامپیوتر و کاربران در توزیع دمای محل کار خواهیم پرداخت. در مرحله اول جریان هوا از طریق کانال های هوای شبیه سازی شده تأمین خواهد شد و از شرایط مجرای خروجی برای به کارگیری شرایط ورودی استفاده خواهد شد. هر چند هر دو جزء می توانند با هم مورد بررسی قرار گیرند، ولی جداسازی اجزا این امکان را به ما میدهد تا تنظیمات متفاوتی که در ارتباط با اتاق صورت می پذیرد از حل مجدد جریان موجود در مجرا جلوگیری کند.

◄ اجرای CFX در Workbench
◄ وارد کردن مش
◄ ایجاد دامنه حل
◄ کنترل حل گر
◄ نقطه مانیتور
◄ نوشتن فایل حل گر
◄ مدیریت حل گر CFX
◄ مشاهده نتایج در CFD-Post
◄ شرایط عملکردی
◄ شروع شبیه سازی اتاق در Workbench
◄ وارد کردن مش
◄ ایجاد دامنه حل
◄ مشخصات اولیه داده ها
◄ ایجاد شرایط مرزی
◄ کنترل حل گر
◄ نقطه مانیتور
◄ نوشتن فایل حل گر
◄ مدیریت حل گر CFX
◄ مشاهده نتایج در CFD-Post