شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

بررسی استفاده از Sub Modeling بر روی محفظه نگهدارنده پمپ در Ansys Workbench

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9621″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

یک محفظه نگهدارنده پمپ که دارای هشت سوراخ برای پیچ ها و یک سوراخ برای شفت می باشد. تحت فشارر 1000Pa در داخل و یک نیروی محوری 100N در سوراخ شفت می باشد. برای تحلیل تنش ابتدا کل مدل را با مش بندی درشت حل می کنیم. انتظار می رود که تمرکز تنش در سوراخ پیچ ها وجود داشته باشد لذا برای حل دقیق تر فقط قسمتی از مدل کامل که یکی از سوراخ ها در آن قرار گرفته است از مدل کامل جدا کرده و به صورت جداگانه و با مش بندی ریزتر تحلیل می کنیم.

◄بررسی مش بندی
◄استفاده از Extend to limits
◄اعمال قید Compression only
◄استفاده از Named selection
◄بررسی انتخاب تمام پیچ ها
◄تحلیل نتایج
◄استفاده از Sub modeling
◄اعمال load impact
◄استفاده از مش بندی Hex dominat
◄مقایسه دو تحلیل
◄رسم نمودار های تغییرات
◄مقایسه دو تحلیل با Path نتیجه گیری