شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

بررسی اثر مش بندی بر روی نتایج یک قسمت تار عنکبوتی در Ansys Workbech

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9610″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در این تمرین قطعه ای را با مش های متفاوت تحلیل و مقایسه می کنیم تا اثر تغییرات مش روی کیفیت نتایج را مشاهده نماییم.قطعه تحت اثر هر دو بارگذاری کششی و خمشی قرار دارد، ناحیه مورد نظر ما قسمت تار عنکبوتی داخلی قطعه است.

◄اعمال Force
◄اعمال نیروی کششی
◄اعمال نیرو
◄اعمال مش بندی درشت
◄بررسیElement Quality
◄حل مساله
◄اعمال مش بندی درشت
◄بررسی Element quality
◄بهبود مش بندی
◄استفاده از Extent to limits
◄کوچک کردن مش بندی
◄حل مساله
◄تحلیل نتایج