شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل چند مرحله ای بر روی بست لوله در نرم افزار Ansys Workbench

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9604″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

هدف از این تمرین انجام یک تحلیل چهار مرحله ای روی یک بست لوله است که در شکل 213-2 نشان داده شده است. در مرحله اول روی پیج بارگذاری پیش تنش اعمال می شود سپس در مرحله دوم تا چهارم قفل می شود.طی مرحله سوم،فشار و در مرحله چهارم نیروی محوری روی لوله اعمال شوند.

◄بررسی اتصال No separation
◄بررسی اتصال Bonded
◄بررسی اتصال Friction less
◄تنظیمات تحلیل چند مرحله ای
◄بررسی قید Bolt pretension
◄استفاده از Tabulor data
◄اعمال نیرو Force
◄اعمال pressure
◄استفاده از Legend
◄تحلیل نتایج