شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

قید گذاری به صورت معادله بر روی یک قاب در نرم افزار Ansys Workbench

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9592″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در این مدل یک دکمه قلاب است که اغلب برای چفت کردن اجزا به یکدیگر در قطعات مونتاژ استفاده می شود.هدف این تمرین،ایجاد قید گذاری به صورت معادله است تا بتوان جابجایی در جهت X پرس می شود،شبیه سازی کرد. برای این کار فقط قطعه قلاب مدل می شود.

◄استفاده از Remote point
◄استفاده از Constraint Equation Worksheet
◄ارتباط دو قسمت با معادله
◄بررسی نحوه معادله نویسی
◄بررسی تغییر فرم زیاد Larye deftection
◄تحلیل نتایج