شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل پایه جک بالابر اتومبیل در نرم افزار Ansys Workbech

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9574″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

هدف از این تمرین،تحلیل پایه جک بالابر اتومبیل است. مکانیز قبلا ایجاد شده است به همین جهت قطعات اضافی رادر نظر نگرفته و فقط قطعه پایه را بررسی می کنیم. وزن اتومبیل به صورت Point Mass در نظر گرفته می شود. همچنین فرض میکنیم نیروهای جانبی روی جک اعمال می شوند که آن ها را با استفاده Remote Force اعمال خواهیم کرد.

◄تعیین Remote point
◄تعیین load point
◄تعیین Remote condition
◄تعیین جرم اتومبیل Mass
◄تعیین جهت گرانش زمین
◄بررسی تعییر حالت
◄تحلیل نتایج