شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه سازی بستن یک پیچ بر روی درپوش در Ansys Workbench

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9569″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

هدف از این تمرین،استفاده از چندین روش مختلف برای ایجاد Named Selection است که بتوان از آن برای تنظیم شرایط مرزی نشان داده شده در شکل استفاده کرد. دو سوراخ انتهایی مدل برای اعمال شرط Fixed استفاده خواهند شد و روی یکی از سوراخ های باقیمانده ید جابجایی شعاعی (Radial Displacement) اعمال می شود تا بتوان اثر پیجی را که به آن فشار وارد می کند،شبیه سازی کرد.

◄تعیین نتیجه گیری مدل
◄انتخاب تمام سوراخ ها با استفاده از ویژگی Size
◄استفاده از فیلتر در انتخاب سطوح
◄مدلسازی نیروی چرخشی برای اعمال پیچ
◄جابجای سیستم مختصات
◄تعییر دادن سیستم مختصات از کارتزین به استوانه
◄اعتبار سنجی حل مساله