شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

مدل سازی تماس به صورت دو بعدی متقارن در Ansys Workbench

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9559″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در Mechanical می توان مسئله تماس سه بعدی را توسط تقارن حول محور به صورت دو بعدی تحلیل کرد و زمان مدل سازی و محاسبات را کاهش و دقت و همگرایی را افزایش داد.
شرایط تقارن عبارتند از:
هندسه تقارن مثل سیلندر
بارگذاری تقارن مثل فشار یکنواخت درون لوله
شرط مرزی تقارن مثل قید جابجایی یکنواخت روی سطح مقطع
این تمرین شامل یک سیلندر سه بعدی است که از داخل تحت فشار و نیروی کششی قرار گرفته است. با تبدیل مدل سه بعدی به مدل دو بعدی متقارن، سیلندر را تحلیل خواهیم کرد. توجه کنید که هر سه شرط تقارن در این تمرین برقرار است چرا مه شکل سیلندر متقارن است. بارگذاری به صورت فشار یک نواخت متقارن و قید Roller روی یک طرف سیلندر اعمال شده است.

◄برش زدن حجم با Slice
◄Suppress Body  کردن حجم ها
◄تبدیل حجم 3 بعدی به دو بعدی
◄تبدیل آنالیز از سه بعدی به دو بعدی
◄متقارن کردن مساله
◄تعیین نوع اتصال
◄اضافه کردن اصطکاک به مساله
◄ریزتر کردن مش بر روی محل برخورد
◄استفاده از Number of Division
◄استفاده از Beta Option
◄استفاده از Symmetry
◄سرور سازی حجم دو بعدی
◄دو مرحله ای کردن تحلیل
◄استفاده از Tabular Data
◄تحلیل نتایج