شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل گرمایی در حالت گذرا و پایا در نرم افزار Ansys

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9537″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

Transient thermal , steady-state Thermal جعبه ابزار هایی هستند که شما می توانید از این برای تعیین درجه حرارت، گرادیان حرارتی، نرخ جریان حرارت و شار گرمایى در یک جسم در اثر بارهای حرارتی ثابت در واحد زمان، استفاده کنید. مهندسان اغلب برای ایجاد شرایط اولیه در تحلیل گذرای حرارتی ابتدا یک تحلیل حالت پایدار انجام می دهند. تحلیل حالت پایدار نیز می تواند بعد از آخرین مرحله از تحلیل گذرا حرارتی قرار گیرد که در آنجا همه تغییرات گذرا تقریبا ثابت شده اند. این نوع تحلیل درجه حرارت و کمیت های حرارتی که در طول زمان متغیر می باشد را تعیین می کند. از موارد کاربرد این تحلیل می توان به بررسی فرآیند خنک کردن قطعات الکترونیک یا نحوه تغییر دما در عملیات حرارتی اجسام اشاره کرد. همچنین در مواردی که تنش های حرارتی ناشی از توزیع دما می تواند باعث شکست شود، توزیع درجه حرارت، به عنوان ورودی، برای ارزیابی تنش حرارتی، از یک تحلیل حرارتی گذرا به تحلیل استاتیک فرستاده می شود. بسیاری از مسایل انتقال حرارت مانند: نازل، بلوک موتور، مخازن تحت فشار، مسائل تماس سیال و سازه FSI (fluid-structure interaction) و بسیاری مسائل دیگر به کمک این تحلیل قابل انجام می باشند. ما در این آموزش قصد داریم تا حالت پایدار و حالت گذرا را برای یک صفحه فلزی بررسی می کنیم.

◄ انتخاب یک ماده فلزی به عنوان ماده اصلی
◄ رسم یک صفحه یک متر در یک متر
◄ حجم دادن به صفحه
◄ اضافه کردن قید های مربوط به دما
◄ دیدن کانتور های دما
◄ تنظیمات حل مساله
◄ نتایج تحلیل در حالت گذرا
◄ تنتایج تحلیل در حالت گذرا