شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

مدلسازی اتصال دو قطعه به یکدیگر در نرم افزار Ansys

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9510″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در این آموزش ابتدا به مدلسازی اتصال چسبی و جوش خورده به هم می پردازیم. برای تعریف اتصال در Ansys نیاز است که ناحیه Connections را به درستی معرفی می کنیم و قید های مسئله را به طور صحیح وارد می کنیم. بعد از بررسی این نوع اتصال به مدلسازی حالت بدون اصطحکاک و با داشتن اصطحکاک البته با ضرایب معلوم خواهیم رفت

بخش اول:

18:00

◄ نحوه ساخت دو صفحه بر هم عمود با قطر خاص
◄ نحوه تنظیمات مربوط به ثابت سازی قسمت خاص
◄ نحوه اعمال نیرو به یک قسمت خاص
◄ نحوه تنظیمات مربوط به ناحیه تماس
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال جوش یا چسب
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال در حالت بدون اصطحکاک
◄ نحوه تنظیمات مربوط به اتصال در حالت با اصطحکاک و ضریب خاص
◄ توضیح در مورد انیمیشن در حالت اتصال دو قطعه به یکدیگر