شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

مدلسازی تمرکز تنش در نرم افزار Ansys

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9485″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

یکی از مباحث مهم در طراحی قطعات توجه به تمرکز تنش در آنها است. تحلیل این پدیده در نرم افزار Ansys به راحتی انجام می پذیرد. ما در این آموزش تمرکز بر روی این موضوع هست. این پدیده از حجم هایی که سطح آنها تغییرات ناگهانی دارد بهتر دیده می شود. برای پیدا کردن تمرکز تنش نیاز هست که متوسط تنش بر روی المان ها و حداکثر تنش در ابتدا محاسبه شود. ما در ابتدا یک جسم که تغییر 90 درجه در سطح دارد و مدلسازی و تحلیل می کنیم سپس همین جسم را با تغییر سطح ربع دایره مورد بررسی قرار می دهیم تاثیر نقطه تمرکز تنش را مشاهده کنیم. یک تکنیک لازم برای تحلیل نقطه تمرکز تنش افزایش مش بندی در این نقطه هست. برای درک بهتر همین مسئله با افزایش تعداد گره های مش بندی تحلیل شده است.

بخش اول: رسم شکل در Design Modeler

6:30

◄ نحوه رسم خطوط افقی و عمودی
◄ اندازه گذاری بر روی خطوط اضافه
◄ نحوه حذف خطوط اضافه
◄ نحوه تبدیل به سطح به حجم با عمق خاص

بخش دوم: تحلیل در Mechanical

6:30

◄ نحوه انتخاب یک سطح از حجم و اعمال قید ثابت بودن به آن
◄ نحوه انتخاب یک سطح از حجم و اعمال نیرو ramp به آن
◄ نحوه مشاهده تنش میانگین بر روی المان ها
◄ نحوه مشاهده تنش Unaveraged
◄ نحوه مشاهده تغییر حالت جسم

بخش سوم: تغییر جسم برای تغییر نقطه متمرکز شده مشاهده نتایج با تغییر هندسه

3:30

◄ تغییر جسم برای تغییر نقطه متمرکز شده مشاهده نتایج با تغییر هندسه

بخش چهارم: تغییر مش بندی و ریز تر کردن مش بندی در نقطه تمرکز تنش

3:30

◄ تغییر مش بندی و ریز تر کردن مش بندی در نقطه تمرکز تنش