شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه سازی حرکت فلز مذاب در لوله (ویسکوزیته وابسته به دما) در Fluent

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9468″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در این تمرین جریان فلز مذاب از درون یک کانال دو بعدی بررسی می شوند.ویسکوزیته فلز مذاب به دما وابسته است که این وابستگی با یک تابع UDF بیان می شود. شرط تقارن در خط مرکزی اعمال شده و تنها نصف کانال مدل شده است. دیواره های کانال به دو قسمت تقسیم شده است: wall با دمای 280K و wall با دمای 290K.
هدف از این تمرین ایجاد یک UDF برای ویسکوزیته وابسته به دمای فلز مایع به این تغییرات در دمای دیوار می باشد.

◄آماده سازی
◄مش
◄تنظیمات عمومی
◄مدل ها
◄توابع تعزیف شده توسط کاربر
◄مواد
◄شرایط مرزی
◄حل
◄نمایش کانتور های ویسکوزیته مولکولی
◄بررسی UDF استفاده شده