شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه سازی پاشش قطره از نازل هد پرینتر در نرم افزار Fluent

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9464″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

هدف از این تمرین مدلسازی پدیده گذرای سقوط قطره در هد پرینتر است. از مدل VOF برای مدلسازی شکل قطره استفاده می شود. برای شرط مرزی متغیر با زمان از یک UDF استفاده می شود. مساله در نظر گرفته شده در این تمرین در شکل  نشان داده شده است. برای در نظر گرفتن اثر مویینگی در جوهر افشانده شده، تنش سطحی و زاویه خیس شدگی تعیین می گردد. سطح داخلی نازل بر خلاف سطح پیرامون آن قابلیت مرطوب شدن را دارد.
در زمان صفر، جوهر نازل را پر می کند، در حالی که باقی مانده دامنه با هوا پر می شود. هر دو سیال در حالت سکون در نظر گرفته می شوند. برای آغاز سقوط فطره، سرعت جوهر در مرز داخلی به صورت ناگهانی از صفر تا m/s 3.58 افزایش می یابد و پاشش را مشاهده می کنیم.
در این تمرین از یک UDF استفاده می شود. پس از 10 میکروثانیه، سرعت به صفر باز میگردد دریچه افشاننده جوهر بسته می گردد. در این مساله از گرانش صرف نظر شده است. با توجه به تقارن محوری مساله، یک هندسه دوبعدی مورد استفاده قرار گرفته است. شبکه محاسباتی ایجاد شده شامل 24000 سلول می باشد. دامنه شامل 2 ناحیه می باشد: یک مخزن جوهر و یک مخرن هوا.

◄ آماده سازی
◄ مش
◄تغییر مقیاس مش
◄تغییر واحد ها
◄نمایش مسئله نسبت به یک محور خاص
◄مدل چند فازی
◄مواد
◄تنظیمات مربوط به فازها
◄اضافه کردن UDF
◄تعیین شرایط مرزی و مرتبط کردن آن با UDF
◄شرایط کارکرد
◄حل
◄مقدار دهی اولیه برای حل
◄استقاده از Adapt
◄پس پردازش