شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه سازی فلاش تانک در نرم افزار Fluent

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9459″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

در این مثال، خالی و پر شدن یک تانکر آب را مدل سازی خواهیم کرد. مساله گذرا به صورت شبیه سازی چند فازی (آب و هوا) با استفاده از مدل چند فاز کسر حجم سیال (VOF) حل می شود. سطح اولیه آب تانکر با دوبار حل و روش صحیح خطا بدست می آید. در لحظه شبیه سازی منبع ذخیره روشن شده و سایر لحظات خاموش خواهد بود. سطح آب تا زمانی که آب در لوله U شکل بیرون ریخته (به دلیل اثر سیفونی) کاملا تصفیه شود، بالا می آید. مواردی که برای اولین بار در آموزش ارائه می شود.

◄وارد کردن مش
◄نمایش دید
◄تعیین نوع شبیه سازی
◄فعال سازی مدل توربولانس
◄تنظیم مدل چند فازی VOF
◄مواد
◄تعریف فاز ها
◄تنظیم مدل چند فازی
◄تنظیم شرایط عملکرد
◄تعیین شرایط مرزی
◄تعیین روش های حل
◄مقدار دهی اولیه و تعیین زمان حل اولیه
◄تهیه لیست انطباق برای تعیین زمان
◄مقدار دهی اولیه حل جریان
◄تنظیمات نمایش اولیه
◄تعیین فعالیت های محاسبات
◄تنظیم ذخیره اتوماتیک
◄تعریف دستورات تغییر شرایط مرزی بعد از t=1
◄تنظیم توالی انیمیشن
◄اجرای محاسبات
◄نتایج پس پردازش