شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه سازی توربین بادی محور قائم در نرم افزار Fluent

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

دانلود رایگان فایل
شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

[restrict paid=”true”][purchase_link id=”9444″ text=”دانلود رایگان فایل” style=”button” color=”green”][/restrict]

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این فایل :

شرح دوره

هنگامی که در مساله قسمت های متحرک وجود دارد، استراتژی های حل مختلفی وجود خواهد داشت. ما در این آموزش دو روش را بررسی می کنیم. در این آموزش مدل یک CFD صفحه افقی که چهار پره قائم دارد و شبیه سازی می کنیم. شکل اول که در مش وارد شده است که گره های مش در یک سطح با هم سازگاری ندارد. این سطح باید در حسگر طوری جفت شوند که در آن ها بتوان درونیابی کرد و نیاز به اصلاح است که این کار را خواهد کرد. روش اول با استفاده از قاب مرجع متحرک Moving reference frame تعریف می شود.
روش دوم استفاده از مش های لغزان خواهد بود. بعضی از مواقع استفاده از روش قاب مرجع متحرک باعث ساده سازی بیش از حد مساله میشود همچنین گردابه های موجود بر روی پره را هم شبیه سازی نمی کند. ولی استفاده از روش مش لغزان Sliding mesh این مشکل را حل می کنید. در روش دوم شبیه سازی حالت گذرا و Transient است. از UPF جهت شبیه سازی حرکت ایرفویل ها استفاده خواهیم کرد و نتایج را به صورت انیمیشن خواهد دید.

◄شروع Ansys fluent workbench
◄واردکردن مش
◄سطح واسط مش
◄تنظیم مدل ها
◄خواص ماده
◄شرایط ناحیه سلولی
◄شرایط مرزی
◄دیوار دوار
◄روش های حل
◄مقدار دهی اولیه
◄فایل Data و Case
◄پیش پردازش
◄استفاده از لغزان Sliding mesh
◄آماده کردن Workbench
◄تنظیم مدل
◄تنظیمات حلگر
◄تنظیم نواحی سلولی
◄تنظیمات انیمیشن
◄ذخیره سازی
◄مقایسه نتایج
◄ذخیره پروژه