شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه‌سازی و آنالیز تشعشع در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

تشعشع عبارت است از انتقال انرژی حرارتی بین دو سطح از طریق امواج الکترومغناطیسی. در انجام تشعشع به هیچ نوع واسطه‌ای نیاز نیست. همچنین در عملیات تشعشع مساله در شرایط غیر خطی بوده این تحلیل‌ها در انسیس بر اساس ثابت‌های استفان بولتزمن و انتشار و مواردی از این قبیل استوار است. در حل مسائل تشعشع انسیس از radiosity solver استفاده می کند.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی و انتخاب المان، نحوه آنالیز تشعشع و تنظیم پارامترهای مربوطه آشنا خواهید شد و در پایان به تحلیل و بررسی نتایج پرداخته خواهد شد.