شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

شبیه‌سازی برخورد گلوله به صفحه در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی و تحلیل برخورد گلوله فولادی به یک صفحه تخت و ایجاد سوراخ در آن پرداخته می‌شود. این عملیات شامل دو مرحله بارگذاری بوده و به دلیل وجود تقارن تنها به تحلیل یک چهارم مدل پرداخته شده و در نهایت به کل مدل تعمیم داده خواهد شد.
در این تحلیل با مدل‌سازی و مش بندی خاص ایم مسئله آشنا خواهید شد. در ادامه با شرایط تماسی مساله و اعمال دو مرحله بارگذاری آشنا شده و در نهایت به تحلیل و بررسی نتایج پرداخته خواهد شد.