شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل مخزن تحت فشار جدار ضخیم استوانه‌ای در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

مخزن تحت فشار به مخزنی گفته می‌شود که فشار طراحی داخل آن بیش از 15 و کمتر از 3000 psi باشد. این مخازن اغلب به شکل استوانه‌ای یا کروی بوده و برای نگه‌داری و یا انجام فرایندهای شیمیایی مایعات و گازها استفاده می‌شوند که توانایی مقاومت در برابر بارگذاری‌های مختلف را دارا می‌باشند.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی مخازن تحت فشار استوانه‌ای و شرایط بارگذاری آشنا شده و در نهایت به بررسی و تحلیل نتایج پرداخته خواهد شد.