شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

آنالیز کمانش در یک کامپوزیت در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی کمانش خطی در یک ماده کامپوزیتی پرداخته می‌شود.در این تمرین با فعال کردن گزینه مقادیر ویژه عملیات کمانش را انجام می‌دهد. بنابراین اعمال رفتارهای غیرخطی در آن امکانپذیر نمی‌باشد.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی کامپوزیت و آنالیز مقدار ویژه کمانش آشنا شده و به تحلیل و بررسی نتایج پرداخته خواهد شد.