شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

آنالیز تماس در شرایط دوبعدی در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی و آنالیز تماس بین دو قطعه پرداخته خواهد شد.در این تمرین تماس بین دو سطح مستطیل و دایره‌ای شکل رخ داده و بررسی خواهد شد.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی قطعات، تعریف المان و سطح مقطع آشنا خواهید شد.
همچنین با نحوه انجام عملیات مش بندی، پارامترهای تماس بین قطعات تحلیل و بررسی نتایج آشنا خواهید شد.