شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

آنالیز چرخ هواپیما در هنگام فرود در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی و تحلیل و آنالیز چرخ هواپیما در هنگام فرود پرداخته خواهد شد. در این تمرین از دو نوع المان استفاده شده و خواص الاستیک برای سازه چرخ هواپیما در نظر گرفته شده است.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی قطعه کار ، تعریف المان و سطح مقطع و همچنین اعمال بار تحت زاویه خاص آشنا خواهید شد.