شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

تحلیل خمش تیر با مقطع I شکل در نرم افزار ANSYS APDL

دریافت آموزش

برای دریافت این آموزش و سایر آموزش های نرم افزار انسیس به بسته جامع آموزش انسیس مراجعه کنید

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی و تحلیل عملیات خمش در تیر با مقطع I شکل پرداخته می شود. نوع المان استفاده شده در این تحلیل تیر بوده و خواص الاستیک برای آن در نظر گرفته شده است.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی تیر آشنا خواهید شد
همچنین با نحوه انجام عملیات مش بندی و تحلیل و بررسی نتایج آشنا خواهید شد.