شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09359239034

آنالیز لوله پلکانی در نرم افزار ANSYS APDL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 8 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

<div id="15503334055024321"><script type="text/JavaScript" src="https://www.aparat.com/embed/j9l8S?data[rnddiv]=15503334055024321&data[responsive]=yes"></script></div>

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

هدف از این شبیه‌سازی نشان دادن مراحل تحلیل و آنالیز لوله پلکانی تحت بار کششی می باشد. در این مثال لوله از یک طرف مقید بوده و از طرف دیگر تحت کشش قرار خواهد گرفت.
در این مساله ابتدا المان مناسب انتخاب شده و پس از آن به مدلسازی و ایجاد نیرو و شرایط موردنیاز مساله پرداخته خواهد شد.