شبیه‌سازی ورق سوراخدار تحت بار فشاری در نرم افزار ANSYS APDL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 10 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

در این تمرین به بررسی و تحلیل یک ورق متقارن جاوی سوراخ که تحت نیروی فشاری از دو سمت آن می‌باشد پرداخته می‌باشد. برای اینکه زمان تحلیل کاهش یابد به مدل سازی یک چهارم ورق پرداخته خواهد شد.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی اجسام متقارن آشنا خواهید شد
همچنین با نحوه انجام عملیات مش بندی و تحلیل در شرایط یک چهارم آشنا خواهید شد.