طراحی ساختاری شبکه ریزآوندی چندمقیاسه در مواد خودترمیم

چکیده مواد خودترمیم موادی هستند که در صورت ایجاد ترک در آن‌ها قابلیت ترمیم ترک را دارند هنگامی‌که یک ماده دچار خستگی می‌شود ممکن است ترک‌های ریزی در آن ایجاد شود این ترک‌های ریز باعث‌ می‌شوند میکروکپسول‌های جاسازی‌شده در ماده شکسته‌شده و عامل ترمیمی موجود در...

ساختارهای متراکم شهری و تاثیر آن بر توزیع گرما و آلاینده ها در لایه مرزی شهری نمونه موردی؛ شهر تهران

چکیده فراهم آوردن شرایط آسایش انسان از یک محیط علاوه بر ایجاد احساس رضایتمندی و افزایش کارایی کاربران؛ در تعدیل میزان انرژی مصرفی بی تاثیر نمی باشد شهر به عنوان بستری با ترکیبی از عوامل مختلف که در آن جمعیت ساکن متمرکز شده اند، بیان می شود بنابراین تحلیل و سنجش کیفیت...

شبیه‌سازی عددی انتقال حرارت نانوسیالات در یک مبدل‌ حرارتی لوله ‌سینوسی جهت دستیابی به حالت بهینه

چکیده در دهه‌های اخیر، به دلیل مکفی نبودن ضرایب حرارتی سیالات و بالا بودن اندازه‌ها و هزینه‌های مبدل‌های حرارتی، فن‌آوری‌های بهبود انتقال حرارت و کاهش ابعاد در آنها توسعه داده شده‌ و به طورگسترده‌‌ای در صنایع تبرید، خنک‌سازی سلول‌های پردازش، صنایع شیمیایی و غیره...

بهینه‌سازی توپولوژی سازه‌های مسطح با استفاده از روش المان محدود

چکیده در ده های اخیر بهینه سازی سازه ها با توجه نیاز به سازه های سبک تر با کارآیی بهتر به گونه ی فزآینده ای مورد توجه قرار گرفته است بهینه سازی توپولوژی سازه به دنبال دستیابی به بهترین چیدمان مواد در دامنه طراحی از پیش معین شده است در پایان نامه حاضر، ابتدا روش بهینه...

بررسی پارامتری رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی آجری ایرانی با عرقچین

چکیده طاق‌های کلنبوی آجری، بخشی از سازه‌های سنتی ایران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا شده‌اند. در اجرای طاق کلنبو از قوس‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. در این پایان نامه، رفتار سازه‌ای طاق‌های کلنبوی آجری با قوسهای نیم دایره، شاخ بزی و پنج اوهفت که...

رفتار سازه ای طاق های چهاربخش آجری ایرانی تحت بار ثقلی

چکیده طاق‌های چهار‌بخش آجری، بخشی از سازه‌های سنتی ایران را تشکیل می‌دهند که در دوره‌های مختلف تاریخی اجرا شده‌اند. در اجرای طاق چهار‌بخش از قوس‌های مختلف می‌توان استفاده کرد. در این پایان نامه، طاق‌های چهار‌بخش آجری با قوسهای نیم دایره، شاخ بزی و پنج‌او‌هفت که...