شماره تماس مدرس جهت مشاوره و پشتیبانی آموزشی 09378825252-09155519509

تحلیل ترک در نرم افزار ANSYS APDL

مشخصات فایل :

مدت زمان آموزش: 21 دقیقه
فایل اجرایی : دارد

تبلیغات

advertisement advertisement advertisement

درباره ی این آموزش :

شرح دوره

محاسبه پارامترهای شکست مانند فاکتورهای شدت تنش و یا نرخ انرژی آزاد شده با استفاده از روش المان محدود به ایجاد مش ریز اطراف ترک و یا استفاده از المان‌های مخصوص که به تنش‌های ویژه در نزدیکی ترک مجهز می‌باشند نیاز دارد. در این تمرین با فرض کرنش صفحه‌ای، محاسبه فاکتورهای شدت تنش در اطراف ترک مهیا می‌شود.
در این مساله با نحوه مدل‌سازی تحت شرایط وجود ترک و نحوه اعمال تمرکز مش در اطراف آن آشنا شده و به بررسی و تحلیل نتایج پرداخته خواهد شد.