چکیده

با توجه به گسترش روز افزون استفاده از کامپوزیت FRP برای تقویت و ترمیم اعضای باربر سازه ای چون تیر، ستون، اتصالات، دال های بتن آرمه و تابلیه پلها، دیوارهای مصالح بنایی و غیره و همچنین توجه به مزایای بی شمار این کامپوزیت و سهولت اجرایی و کارایی روش تقویت با FRP ، لزوم تحقیق بیشتر در این زمینه را فراهم می سازد. وزن کم، انعطاف‌پذیری بالا، سهولت حمل و نقل، سرعت عمل بالا، راحتی برش در اندازه‌های دلخواه، سادگی اجرا و امکان تقویت به صورت خارجی از عمده مزایای FRPدر ترمیم سازه‌های بتنی نسبت به سایر روش‌ها می‌باشد. یکی از موارد کاربرد ورقه FRP ، در تقویت دال های بتن آرمه است، که در این پایان نامه به بررسی تقویت خمشی دال های مجوف با ورقه FRP پرداخته شده است. در این تحقیق به بررسی پارامتری رفتار خمشی دال مجوف تقویت شده با استفاده از سیستم های مختلف FRP (CFRP-GFRP) پرداخته می شود. برای این منظور در ابتدا سقف مجوف در نرم افزار ANSYS مدل سازی شده و سپس جهت صحت سنجی مسأله ، بامدل آزمایشگاهی موجود مقایسه می شود. در ادامه تعدادی از دال های توخالی اجرایی ممکن با دهانه های 5/1 ، 4 ، 6 و 9 متر ، با عرض 45 سانتی متر ، ضخامت 20 سانتی متر و قطر سوراخ 10 سانتی متر مدل شده و سپس مقاوت نهایی دال های مدل شده ، با تغییر در پارامترهای نوع الیافCFRP) و(GFRP ، قطر سوراخ (5 و 10 سانتی متر)، ضخامت الیاف FRP (1 لایه ، 2 لایه و 3 لایه) و همچنین تغییر در طول الیاف FRP مورد پردازش ، بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت. این بررسی ها نشان داده اند که دالهای تقویت شده با الیاف GFRP شکل پذیری بهتری نسبت به دالهای تقویت شده با الیاف CFRP در تمامی طولها اعم از کوتاه و متوسط و بلند از خود نشان می دهند ، همچنین می توان نتیجه گرفت که مقاومت نهایی دالهای تقویت شده با الیاف GFRP ظرفیت خمشی کمتری نسبت به دالهای تقویت شده با الیاف CFRP دارند. با افزایش تعداد صفحات کامپوزیت بار تسلیم و بار گسیختگی سازه افزایش پیدا می کند ولی شکل پذیری کاهش می یابد. به جهت کم کردن وزن دال و استفاده بهینه در مقاطع می توان از دال با حداکثر قطر سوراخ استفاده نمود ، دلیل این موضوع تغییر نکردن ظرفیت خمشی دال با کاهش قطر دال می باشد.


فصل اول :پیشگفتار
۱-۱ مقدمه ۲
۱-۲ لزوم و هدف از انجام تحقیق ۳
۱-۳ ساختار پایان نامه ۴

فصل دوم :مروری بر تحقیقات گذشته 
۲-۱ مقدمه ۷
۲-۲ ضرورت مقاوم سازی ۷
۲-۲-۱ برخی روشهای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه ۷
۲-۲-۲ اهداف مقاوم سازی ۸
۲-۲-۳ عوامل موثر در انتخاب روش مقاوم سازی ۸
۲-۳ FRP چیست ۹
۲-۴ کامپوزیتها ۱۰
۲-۴-۱ دلایل استفاده روزافزون FRP در صنعت ساختمان ۱۰
۲-۴-۲ مزایای استفاده از FRP در سازه های بتن آرمه ۱۱
۲-۴-۳ انواع فیبرها ۱۲
۲-۴-۳-۱ – Fiber GFRP : فیبر شیشه ای ۱۲
۲-۴-۳-۲ CFRP: فیبر کربنی ۱۳
۲-۴-۳-۳ AFRP : فیبر آرامیدی ۱۴
۲-۴-۳-۴ VFRP : فیبر وینیولی ۱۵
۲-۴-۳-۵ پلیمر پلی اتیلن با مولکول سنگین ۱۵
۲-۴-۴ رزینها یا چسبهای پلیمری ۱۶
۲-۴-۴-۱ نقش ماتریس ۱۶
۲-۴-۴-۲ خصویات مکانیکی و کیفیتی انواع پلیمرها طبق تحقیقات انجام شده ۱۶
۲-۴-۵ اشکال مختلف کاربردی بر اساس نحوه تولید ۱۷
۲-۴-۶ برخی از موارد کاربردFRP ۱۸
۲-۴-۷ شکل های مختلف FRP در صنعت ساختمان ۱۸
۲-۴-۷-۱ میلگرد های FRP ۱۸
۲-۴-۷-۱-۱ مزایای استفاده از میلگرد FRP ۱۹
۲-۴-۷-۲ پوشش های FRP ۲۱
۲-۴-۷-۲-۱ لمینیت ها ۲۱
۲-۴-۷-۲-۲ انواع پوششهای موجود FRP ۲۳
۲-۴-۸ عوامل موثر در خواص یک محصول ۲۴
۲-۴-۹ عوامل موثر در خواص مکانیکی FRP ۲۵
۲-۴-۱۰ مراحل نصب ورقه های FRP با رزین مانند اپوکسی ۲۵
۲-۴-۱۱ مراحل اجرای یک پروژه مقاوم سازی با استفاده از کامپوزیت FRP ۲۷
۲-۴-۱۱-۱ آماده سازی سطوح ۲۷
۲-۴-۱۱-۲ اتصال کامپوزیت FRP ) تکنیک های متداول ( ۲۸
۲-۴-۱۱-۲-۱ روش نصب دستی (Hand lay- up) ۲۸
۲-۴-۱۱-۲-۲ روش نصب لایه به لایه ۲۹
۲-۴-۱۱-۲-۳ روش نصب NSMR ۲۹
۲-۴-۱۱-۳ عمل آوری ۳۱
۲-۴-۱۱-۴ افزایش کیفیت مقاوم سازی ۳۱
۲-۴-۱۱-۵ نکات فنی در مورد کاربرد رزین و لایه آستری ۳۲
۲-۴-۱۱-۶ آزمایش چسبندگی بر روی سیستم FRP ۳۲
۲-۴-۱۱-۷ اتصال کامپوزیت FRP ) شیوه های جدید در دست تحقیق ۳۳
۲-۴-۱۱-۷-۱ روش از پیش اشباع نشده (pre- preg) ۳۳
۲-۴-۱۱-۷-۲ تکنیک خلاء (Vacuum- injection) ۳۴
۲-۵ معرفی چند پروژه مقاوم سازی شده با کامپوزیت FRP ۳۵
۲-۵-۱-رفتار خمشی ۳۵
۲-۵-۲-موسالام ۳۵
۲-۵-۳- در دانشگاه فنی و مهندسی نوشیروانی بابل –مازندران ۳۵
۲-۵-۴-در سال ۲۰۰۴ آقایان ژانگ ۳۶
۲-۵-۵-در سال ۲۰۰۶در دانشگاه تکنواوژی دانمارک ۳۶
۲-۵-۶-داود مستوفی نژاد دانشیار دانشکده مهندسی عمران ۳۷
۲-۵-۷-احمد خلیفه ۳۷
۲-۵-۸-چن ۳۷
۲-۵-۹-آقایان سعادت منش و احسانی ۳۷
۲-۵-۱۰- آزمایشات دیگر در این زمینه در دانشگاه آکسفورد انگلستان ۳۸
۲-۵-۱۱-در اردیبهشت ماه سال ۱۳۸۸ آقایان حمیدرضا ناصری ۳۸
۲-۵-۱۲- در سال ۱۳۸۸ ۳۹
۲-۵-۱۳-در اردیبهشت ماه ۱۳۹۰در ششمین کنفرانس بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله ۴۰
۲-۵-۱۴-در ششمین کنگره ملی مهندسی عمران ۴۰
۲-۵-۱۵-آقای رجب پور وهمکاران ۴۱
۲-۵-۱۶- در سال ۲۰۰۸ مستوفی نژاد و محمود آبادی ۴۱
۲-۵-۱۷-در تابستان ۱۳۹۰ ابوالفضل عربزاده و هاشم مهان پور ۴۲
۲-۵-۱۸-جایاپارکاش ۴۲
۲-۵-۱۹-عیسی ۴۲
۲-۵-۲۰-آبا ۴۳
۲-۵-۲۱-جاسمین طالب ۴۳
۲-۶ معرفی و بررسی انواع سقف های رایج بتنی ۴۴
۲-۶-۱ سقف تیرچه بلوک ۴۴
۲-۶-۲ سقف سیاک ۴۴
۲-۶-۳ سقف کامپوزیت ۴۴
۲-۶-۴ سقف عرشه فولادی ۴۴
۲-۶-۵ سقف کوبیاکس ۴۵
۲-۶-۵-۱ محاسن سقف کوبیاکس ۴۶
۲-۶-۵-۲ معایب سقف کوبیاکس ۴۶
۲-۶-۶ سقف دال مجوف دو پوش یا یوبوت ۴۷
۲-۶-۶-۱ محاسن سقف یوبوت ۴۸
۲-۶-۷ سقف حفره ای وافل ۴۸
۲-۶-۸ سقف هالوکور (توخالی) ۵۰
۲-۶-۸-۱ الزامات سقف های هالوکور پیش تنیده ۵۱
۲-۶-۸-۲ مزایای سقف هالوکور ۵۲
۲-۶-۸-۳ تعیین ظرفیت خمشی دال هالوکور ۵۳
۲-۶-۸-۴ پروژه های منتخب برای پردازش موردی ۵۴

فصل سوم :مدل سازی و مطالعه عددی
۳-۱ مقدمه ۵۶
۳-۲ بررسی نتایج پژوهش آزمایشگاهی مبنای مقایسه با پایان نامه حاضر ۵۷
۳-۲-۱ مشخصات دال ها ۵۷
۳-۲-۲ نحوه ی تقویت دال ها ۵۸
۳-۲-۳ روش کلی آزمایش ۶۰
۳-۲-۴ نتایج آزمایشگاهی ۶۰
۳-۲-۵ مقایسه ی کلی بین دال ها ۶۲
۳-۲-۶ نتیجه گیری ۶۳
۳-۳ آشنایی مختصر با برنامه ANSYS و پردازش محاسباتی ۶۴
۳-۳-۱ مقدمه ۶۴
۳-۳-۲ روش اجزای محدود ۶۴
۳-۳-۳ مراحل آنالیز در برنامه ANSYS ۶۵
۳-۳-۳-۱ انتخاب روش حل اجزا محدود و انتخاب نوع آنالیز ۶۵
۳-۳-۳-۲ انتخاب سیستم آحاد مناسب ۶۶
۳-۳-۳-۳ انتخاب نوع المان ۶۶
۳-۳-۳-۴ تنظیم برخی مشخصات المان ۶۶
۳-۳-۳-۵ تعیین ثابت های حقیقی ۶۶
۳-۳-۳-۶ تعریف خصوصیات و رفتار مکانیکی مواد ۶۷
۳-۳-۳-۶-۱ مدل رفتاری بتن ۶۷
۳-۳-۳-۶-۲ مدل رفتاری فولاد ۶۸
۳-۳-۳-۶-۳ مدل رفتاری FRP ۶۸
۳-۳-۳-۷ مدل کردن هندسه مسأله و معرفی ابعاد ۶۸
۳-۶-۳-۸ تخصیص مشخصات و شبکه بندی 
۳-۳-۳-۹ اعمال شرایط مرزی شامل بارهای وارده و قیود تکیه گاهی ۶۹
۳-۳-۳-۱۰ انتخاب نوع آنالیز ۶۹
۳-۳-۳-۱۱ تنظیم پارامترهای حل غیر خطی و انتخاب معیار همگرایی (Convergence Criteria) ۷۰
۳-۳-۳-۱۱-۱ آشنایی با مراحل بارگذاری و Load step and sub step در حل غیر طبیعی ۷۰
۳-۳-۳-۱۲ بدست آوردن نتایج در محیط پس پردازش Post۱ و Post۲۶ ۷۱
۳-۳-۴ المانهای بکار رفته در برنامه ANSYS ۷۲
۳-۳-۴-۱ المان حجمی بکار رفته برای بتن SOLID۶۵ ۷۲
۳-۳-۴-۱-۱ سایر خصوصیات SOLID۶۵ ۷۳
۳-۳-۴-۲ المان Link۱۸۰ ۷۴
۳-۳-۴-۲-۱ محدودیتهای المان Link۱۸۰ ۷۵
۳-۳-۴-۳ المان کامپوزیتها ۷۶
۳-۳-۴-۳-۱ المان SHELL۴۳ ۷۶
۳-۴ روند بررسی پارامتریک مقاوم سازی دال مجوف بتنی ۷۷
۳-۴-۱ فرضیات ۷۸
۳-۴-۲ الگوی تقویت و المانهای به کار رفته ۷۸
۳-۴-۳ مشخصات فیزیکی الیاف ۷۹
۳-۴-۴ هندسه تیر و نحوه آرماتورگذاری ۸۰
۳-۴-۵ خصوصیات بتن ۸۲
۳-۴-۶ خصوصیات فولاد ۸۲
۳-۴-۷ بارگذاری و شرایط مرزی ۸۲
۳-۴-۸ مقایسه نتایج به دست آمده از آنالیز المان محدود و نتایج آزمایشگاهی ۸۳
۳-۴-۸-۱ صحت سنجی مدل با نتایج آزمایشگاهی با استفاده از نمودار بار تغییر مکان ۸۳
۳-۴-۸-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۸۵
۳-۴-۸-۳ بررسی مقادیر تنش در دال ۸۶
۳-۴-۸-۴ بررسی پارامتریک مقاوم سازی دال بتنی با FRP ۸۷
۳-۴-۸-۵ اثرنوع و جنس کامپوزیت در دال مجوف کنترل (m۵/۱ L= ) ۸۷
۳-۴-۸-۶ بررسی ظرفیت دال مجوف کنترل با اضافه کردن الیاف ۸۸
۳-۴-۸-۷ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۸۹
۳-۴-۸-۸ بررسی مقادیر تنش در دال ۹۰

فصل چهارم :بحث و بررسی نتایج
۴-۱ مقدمه ۹۴
۴-۲ بررسی پارامتریک مقاوم سازی دال مجوف بتنی با الیاف FRP ۹۴
۴-۳ بررسی ظرفیت دال های مجوف بتنی با تغییر در پارامتر طول (۵/۱ ، ۴ ، ۶ و ۹ متر) ۹۵
۴-۳-۱ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییر در پارامتر طول (m۵/۱ L= ) ۹۵
۴-۳-۲ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییر در پارامتر طول (m۴ L= ) ۹۵
۴-۳-۲-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی سازه با اضافه کردن الیاف FRP در دال مجوف به طول ۴ متر ۹۵
۴-۳-۲-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری در دال مجوف به طول ۴متر ۹۶
۴-۳-۲-۳ بررسی مقادیر تنش در دال مجوف به طول ۴متر ۹۷
۴-۳-۳ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییر در پارامتر طول (m۶ L= ) ۹۸
۴-۳-۳-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی سازه با اضافه کردن الیاف FRP در دال مجوف به طول ۶ متر ۹۸
۴-۳-۳-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری در دال مجوف به طول ۶ متر ۹۹
۴-۳-۳-۳ بررسی مقادیر تنش در دال مجوف به طول ۶ متر ۱۰۰
۴-۳-۴ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییر در پارامتر طول (m۹ L= ) ۱۰۲
۴-۳-۴-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی سازه با اضافه کردن الیاف FRP در دال مجوف به طول ۹ متر ۱۰۲
۴-۳-۴-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۰۳
۴-۳-۴-۳ بررسی مقادیر تنش در دال مجوف به طول ۹ متر ۱۰۴
۴-۴ بررسی ظرفیت دال های مجوف بتنی با تغییر در پارامتر قطر سوراخ ( ۵ و ۱۰ سانتی متر) ۱۰۶
۴-۴-۱ بررسی ظرفیت دال مجوف با کاهش قطر سوراخ ها در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۰۶
۴-۴-۱-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با کاهش قطر سوراخ ها در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۰۶
۴-۴-۱-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۰۷
۴-۴-۱-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با کاهش قطر سوراخ ۱۰۷
۴-۴-۲ بررسی ظرفیت دال مجوف با کاهش قطر سوراخ در دال مجوف به طول ۴ متر ۱۰۸
۴-۴-۲-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با کاهش قطر سوراخ ها ، در دال مجوف به طول ۴ متر ۱۰۹
۴-۴-۲-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۰۹
۴-۴-۲-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با کاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۴ متر ۱۱۰
۴-۴-۳ بررسی ظرفیت دال مجوف با کاهش قطر سوراخ در دال مجوف به طول ۶ متر ۱۱۱
۴-۴-۳-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با کاهش قطر سوراخ ها ، در دال مجوف به طول ۶ متر ۱۱۱
۴-۴-۳-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۱۲
۴-۴-۳-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف باکاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۶ متر ۱۱۲
۴-۴-۴ بررسی ظرفیت دال مجوف با کاهش قطر سوراخ در دال مجوف به طول ۹ متر ۱۱۳
۴-۴-۴-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با کاهش قطر سوراخ ها ، در دال مجوف به طول ۹ متر ۱۱۳
۴-۴-۴-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۱۴
۴-۴-۴-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف باکاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۹ متر ۱۱۴
۴-۵ بررسی ظرفیت دال های مجوف با تغییردر پارامتر نوع وتعداد لایه های کامپوزیت (۲ و ۳ لایه) ۱۱۵
۴-۵-۱ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییردر نوع وتعداد لایه های کامپوزیت در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۱۵
۴-۵-۱-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با تغییردرنوع وتعداد لایه هایFRP درمدل کنترل ۱۱۶
۴-۵-۱-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۱۷
۴-۵-۱-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با تغییردر نوع و تعداد لایه هایFRP در مدل کنترل ۱۱۹
۴-۵-۲ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییردر نوع وتعداد لایه های کامپوزیت در دال به طول ۹ متر ۱۱۹
۴-۵-۲-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با تغییردرنوع وتعداد لایه هایFRP دردال به طول ۹ متر ۱۲۰
۴-۵-۲-۲ بررسی توزیع ترک در طول بارگذاری ۱۲۱
۴-۵-۲-۳ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با تغییردرنوع وتعداد لایه هایFRP دردال به طول ۹ متر ۱۲۲
۴-۶ بررسی ظرفیت دال های مجوف با تغییردر پارامتر طول ورق های کامپوزیت (۵، ۱۵، ۳۰و ۵۰ سانتی متر از بر تکیه گاه برای دال به طول ۵/۱ متر و۶۰، ۱۲۰، ۱۵۰، ۲۰۰، ۳۰۰ و۴۰۰ از بر تکیه گاه برای دال به طول ۹ متر) ۱۲۳
۴-۶-۱ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییردر طول ورق های کامپوزیت در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۲۳
۴-۶-۱-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با تغییردر طول ورق هایFRP درمدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۲۳
۴-۶-۱-۲ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با تغییردر طول ورق هایFRP درمدل کنترل (m۵/۱ L= ) ۱۲۵
۴-۶-۲ بررسی ظرفیت دال مجوف با تغییردر طول ورق های کامپوزیت در دال به طول ۹ متر ۱۲۶
۴-۶-۲-۱ بررسی ظرفیت باربری نهایی دال مجوف با تغییردر طول ورق هایFRP دردال به طول ۹ متر ۱۲۷
۴-۶-۲-۲ بررسی مقادیر تنش دردال مجوف با تغییردر طول ورق هایFRP در دال به طول ۹ متر ۱۲۸

فصل پنجم :نتیجه گیری و پیشنهادها برای تحقیقات آتی
۵-۱ مقدمه ۱۳۱
۵-۲ نتیجه گیری ۱۳۱
۵-۳ پیشنهادات برای تحقیقات آتی ۱۳۲
فهرست منابع ۱۳۳

عنوان صفحه
جدول ۳-۱ خواص الیاف مورد استفاده ۵۹
جدول ۳-۲ مشخصات ورق فولادی ۵۹
جدول ۳-۳ خصوصیات الیاف ۷۹
جدول ۳-۴ مشخصات بتن تیر کنترل ۸۲
جدول۳-۵ مقایسه نتایج دال کنترل ۸۴
جدول ۳-۶ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۸۹
جدول۴-۱ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۹۷
جدول ۴-۲ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۰۰
جدول۴-۳ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۰۴
جدول۴-۴ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۱۸
جدول ۴-۵ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۲۲
جدول ۴-۶ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۲۶
جدول ۴-۷ اختلاف مقادیر بار نهایی و نوع گسیختگی ۱۲۹

عنوان صفحه
شکل ۲-۱ ترکیب الیاف و رزین تشکیل دهنده FRP ۹
شکل ۲ – ۲ محدوده تنش – کرنش CFRP,AFRP,GFRP ۱۶
شکل ۲ – ۳ دیاگرام مقایسه تنش – کرنش انواع FRP ۱۷
شکل ۲– ۴ انواع میلگردهای تجاریGRP تولیدی شرکت های مختلف ۱۹
شکل ۲ – ۵ مراحل آماده سازی پوشش های دست ساز ۲۳
شکل ۲ – ۶ مراحل نصب ورقه های FRP با رزین ۲۶
شکل ۲– ۷ طریقه نصب در روش دستی ۲۸
شکل ۲ – ۸ طریقه نصب در روش لایه به لایه ۲۹
شکل ۲– ۹ مراحل نصب کامپوزیت FRP در روش NSMR ۳۰
شکل ۲ – ۱۰ طریقه نصب در روش NSMR ۳۱
شکل ۲ – ۱۱ آزمایش ترموگرافی( (infrared thermograph ۳۳
شکل ۲ – ۱۲ روش از پیش اشباع نشده( (pre- preg ۳۴
شکل ۲ – ۱۳ تکنیک خلاء ( (Vacuum- injection ۳۴
شکل ۲-۱۴ دتایل سقف کوبیاکس ۴۵
شکل ۲-۱۵ دتایل سقف یوبوت ۴۷
شکل ۲-۱۶ دتایل سقف حفره ای وافل ۴۹
شکل ۲-۱۷ سقف حفره ای وافل ۴۹
شکل ۲-۱۸ دتایل سقف هالوکور ۵۰
شکل ۲-۱۹ اجرای سقف هالوکور ۵۱
شکل ۲-۲۰ عبور تأسیسات از داخل سوراخ های سقف هالوکور ۵۲
شکل ۲-۲۱ نمودار کرنش و تنش برای مقطع فرضی سقف هالوکور ۵۳
شکل ۳-۱ مشخصات دال ها ۵۷
شکل ۳-۲ نحوه تقویت برشی نمونه های C-۲ و G-۲ ۵۸
شکل ۳-۳ نحوه تقویت برشی نمونه ی L-۲ ۵۹
شکل ۳-۴ موقعیت دکمه ها در ارتفاع دال ها ۶۰
شکل ۳-۵ منحنی بار- تغییر مکان وسط دهانه ی دال های REF ، L-۱، G-۱،C- ۱ وS ۶۱
شکل ۳-۶ منحنی بار- تغییر مکان وسط دهانه ی دال های REF ، C-۲، G-۲ ،L-۲ ۶۱
شکل ۳-۷ شکست نمونه REF۱ ۶۲
شکل ۳-۸ شکست نمونه S-۱ ۶۲
شکل ۳-۹ شکست نمونه L-۱ ۶۲
شکل ۳-۱۰ شکست نمونه L-۲ ۶۲
شکل ۳-۱۱ شکست نمونه C-۱ ۶۳
شکل ۳-۱۲ شکست نمونه C-۲ ۶۳
شکل ۳-۱۳ شکست نمونه G-۱ ۶۳
شکل ۳-۱۴ شکست نمونه G-۲ ۶۳
شکل ۳-۱۵ مراحل اعمال گامهای بارگذاری ۷۱
شکل ۳-۱۶ هندسه و موقعیت گره های المان SOLID۶۵ ۷۳
شکل ۳-۱۷ هندسه و موقعیت گره های المان Link۱۸۰ ۷۵
شکل ۳-۱۸ المان SHELL۴۳ چهار گره ای و مثلثی با دستگاه مختصات محلی ۷۷
شکل۳-۱۹ مشخصات دال ها ۸۰
شکل۳-۲۰ مقطع سه بعدی از برش A – A ۸۱
شکل ۳-۲۱ نمایش میلگردهای طولی و خاموتهای دال ۸۱
شکل ۳-۲۲ نمونه آزمایشگاهی مرجع ۸۲
شکل ۳-۲۳ شرایط تکیه گاهی ۸۳
شکل ۳-۲۴ نمودار بار تغییر مکان ۸۴
شکل ۳-۲۵ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال کنترل ۸۵
شکل ۳-۲۶ شکست نمونه مرجع ۸۶
شکل ۳-۲۷ تنش فون میسیز در دال بتنی ۸۶
شکل ۳-۲۸ تنش جاری شدن در میلگرد کششی دال ۸۷
شکل ۳-۲۹ ۱/۴ از مدل دال مجوف مدل شده با در نظر گرفتن لایه FRP ۸۸
شکل۳-۳۰ نمودار بار تغییر مکان ۸۸
شکل ۳-۳۱ الگوی ترک خوردگی در دال کنترل در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۸۹
شکل ۳-۳۲ الگوی ترک خوردگی در دال کنترل در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۸۹
شکل ۳-۳۳ تنش در دال بتنی مجوف کنترل در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۹۰
شکل ۳-۳۴ تنش در دال بتنی مجوف کنترل در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۹۱
شکل ۳-۳۵ تنش در میلگردها در دال مجوف کنترل در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۹۱
شکل ۳-۳۶ تنش در میلگردها در دال مجوف کنترل در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۹۲
شکل ۳-۳۷ تنش در الیاف CFRP در دال مجوف کنترل ۹۲
شکل ۳-۳۸ تنش در الیاف GFRP در دال مجوف کنترل ۹۲
شکل ۴-۱ نمودار بار تغییر مکان ۹۶
شکل ۴-۲ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال به طول ۴متر ۹۶
شکل ۴-۳ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال به طول ۴متر در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۹۶
شکل ۴-۴ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال به طول ۴متر در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۹۷
شکل ۴-۵ نمودار بار تغییر مکان ۹۸
شکل ۴-۶ گسترش ترک در دال مجوف به طول ۶ متر ۹۹
شکل ۴-۷ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال به طول ۶ متر در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۹۹
شکل ۴-۸ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال به طول ۶ متر در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۹۹
شکل ۴-۹ تنش در دال بتنی مجوف به طول ۶ متر در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۱۰۱
شکل ۴-۱۰ تنش میلگردها در دال بتنی مجوف به طول ۶ متر در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۱۰۱
شکل ۴-۱۱ تنش در الیاف CFRP در دال بتنی مجوف به طول ۶ متر ۱۰۲
شکل ۴-۱۲ نمودار بار تغییر مکان ۱۰۳
شکل ۴-۱۳ گسترش ترک در دال بتنی مجوف به طول ۶ متر ۱۰۳
شکل ۴-۱۴ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال مجوف به طول ۹ متر در مدل تقویت شده با الیاف CFRP ۱۰۳
شکل ۴-۱۵ تکامل الگوی ترک خوردگی در دال مجوف به طول ۹ متر در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۱۰۴
شکل ۴-۱۶ تنش در دال بتنی مجوف به طول ۹ متر در مدل تقویت شده با الیاف GFRP ۱۰۵
شکل ۴-۱۷ تنش میلگرد در دال بتنی مجوف به طول ۹ متر درمدل تقویت شده با الیاف GFRP ۱۰۵
شکل ۴-۱۸ تنش در الیاف GFRP در دال بتنی مجوف به طول ۹ متر ۱۰۶
شکل ۴-۱۹ نمودار بار تغییر مکان ۱۰۷
شکل ۴-۲۰ گسترش ترک در دال مجوف مدل کنترل با کاهش قطر ۱۰۷
شکل ۴-۲۱ تنش در دال بتنی در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با کاهش قطر سوراخ ۱۰۸
شکل ۴-۲۲ تنش در میلگردها در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با کاهش قطر سوراخ ۱۰۸
شکل ۴-۲۳ نمودار بار تغییر مکان ۱۰۹
شکل۴-۲۴ گسترش ترک دردال مجوف با کاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۴ متر ۱۰۹
شکل ۴-۲۵ تنش در دال بتنی در مدل به طول ۴ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۰
شکل ۴-۲۶ تنش در میلگردها در مدل به طول ۴ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۰
شکل۴-۲۷ نمودار بار تغییر مکان ۱۱۱
شکل ۴-۲۸ گسترش ترک دردال مجوف با کاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۶ متر ۱۱۲
شکل ۴-۲۹ تنش در دال بتنی در مدل به طول ۶ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۲
شکل ۴-۳۰ تنش در میلگردها در مدل به طول ۶ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۳
شکل۴-۳۱ نمودار بار تغییر مکان ۱۱۳
شکل۴-۳۲ گسترش ترک دردال مجوف با کاهش قطر سوراخ در مدل با طول ۴ متر ۱۱۴
شکل ۴-۳۳ تنش در دال بتنی در مدل به طول ۹ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۴
شکل ۴-۳۴ تنش در میلگردها در مدل به طول ۹ متر با کاهش قطر سوراخ ۱۱۵
شکل۴-۳۵ نمودار بار تغییر مکان در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) برای الیاف CFRP ۱۱۶
شکل۴-۳۶ نمودار بار تغییر مکان در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) برای الیاف GFRP ۱۱۶
شکل ۴-۳۷ گسترش ترک در دال مجوف مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با تعداد ۲ لایه CFRP ۱۱۷
شکل ۴-۳۸ گسترش ترک در دال مجوف مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با تعداد ۳ لایه CFRP ۱۱۷
شکل ۴-۳۹ گسترش ترک در دال مجوف مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با تعداد ۲ لایه GFRP ۱۱۷
شکل ۴-۴۰ گسترش ترک در دال مجوف مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با تعداد ۳ لایه GFRP ۱۱۸
شکل ۴-۴۱ نمودار بار تغییر مکان در مدل دال مجوف به طول ۹ متر با الیاف CFRP ۱۲۰
شکل ۴-۴۲ نمودار بار تغییر مکان دال مجوف به طول ۹ متر با الیاف با GFRP ۱۲۰
شکل ۴-۴۳ گسترش ترک در دال مجوف در مدل به طول ۹ متر با تعداد ۲ لایه CFRP ۱۲۱
شکل ۴-۴۴ گسترش ترک در دال مجوف در مدل به طول ۹ متر با تعداد ۳ لایه CFRP ۱۲۱
شکل ۴-۴۵ گسترش ترک در دال مجوف در مدل به طول ۹ متر با تعداد ۲ لایه GFRP ۱۲۱
شکل ۴-۴۶ گسترش ترک در دال مجوف در مدل به طول ۹ متر با تعداد ۳ لایه GFRP ۱۲۲
شکل ۴-۴۷ نمودار بار تغییر مکان در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با الیاف CFRP ۱۲۴
شکل ۴-۴۸ نمودار بار تغییر مکان در مدل کنترل (m۵/۱ L= ) با الیاف GFRP ۱۲۵
شکل ۴-۴۹ نمودار بار تغییر مکان در دال مجوف به طول ۹ متر با الیاف CFRP ۱۲۷
شکل ۴-۵۰ نمودار بار تغییر مکان در دال مجوف به طول ۹ متر با الیاف GFRP ۱۲۸


فصل اول پیشگفتار

5-5 مقدمه:

بسیاری از سازه های بتن آرمة موجود در دنیا در اثر تماس با سولفاتها، کلریدها و سایر عوامل خورنده، دچار آسیب های اساسی شده اند. این مسأله هزینه های زیادی را برای تعمیر، بازسازی و یا تعویض سازه های آسیب دیده در سراسر دنیا موجب شده است و عواقب آن گاهی نه تنها به عنوان یک مسألة مهندسی، بلکه به عنوان یک مسألة اجتماعی جدی تلقی شده است .تعمیر و جایگزینی
سازه
های
بتنی
آسیب دیده میلیون ها دلار خسارت در دنیا به دنبال داشته است. از مواردی که سازه های
بتن
آرمه
به صورت سنتی مورد استفاده قرار می گرفته، کاربرد آن در مجاورت آب و نیز در محیط های دریایی بوده است]1[. در محیط های ساحلی و دریایی، خاک ،آب
زیرزمینی
و هوا، اکثراً حاوی مقادیر زیادی از نمک ها شامل ترکیبات سولفورها و کلریدها و غیره هستند. در یک محیط دریایی نظیر خلیج فارس، شرایط جغرافیایی و آب و هوایی نامناسب و شرایط تر و خشک شدن سازه ها در ساحل از طریق امواج و جذر و مد، که بسیاری از عوامل خورنده را به دنبال دارد، با درجة حرارت های بالا و نیز رطوبت های نسبی زیاد هوای پیرامون همراه شده که در نتیجه خوردگی در فولادهای به کار رفته در بتن آرمه را کاملاً تشدید می کند. در مناطق ساحلی خلیج فارس، در تابستان
درجة
حرارت
از 21 تا 11 درجة سانتیگراد تغییر می کند، در حالیکه گاه اختلاف دمای شب و روز، بیش از 31 درجة سانتیگراد متغیر است. این در حالی است که
رطوبت
نسبی
اغلب بالای 11 درصد بوده و بعضاً نزدیک به 111 درصد نیز می رسد. به علاوه هوای مجاور تمرکز بالایی از دی اکسید گوگرد و ذرات نمک دارد]2[. به همین جهت است که از منطقة دریایی
خلیج
فارس
به عنوان یکی از مخرب ترین محیط ها برای بتن در دنیا یاد شده است. در چنین شرایط، ترک ها و ریزترک های متعددی در اثر انقباض و نیز تغییرات حرارتی و رطوبتی ایجاد شده، که این مسأله به نوبة خود، نفوذ کلریدها و سولفاتهای مهاجم را به داخل بتن تشدید کرده، و شرایط مستعدی برای خوردگی فولاد فراهم می آورد]2[.

به علت نیاز روزافزون به استفاده از مواد ترکیبی برای دستیابی به خواص و عملکردهای مطلوب ، استفاده از مصالح کامپوزیت به طور قابل توجهی در صنعت ساختمان رو به رشد بوده و با سرعت فوق العاده در حال توسعه می باشد. اولین تحقیقات انجام شده در این زمینه از اوایل دهه 1981 آغاز شد. اما زلزله های سال 1991 کالیفرنیا و 1991 کوبه ژاپن عامل مهم ومؤثری جهت بررسی همه جانبه کاربرد کامپوزیت های پلیمری ساخته شده از الیاف FRP جهت تقویت و مقاوم سازی ساخت و سازهای بتنی و بنایی در مناطق زلزله خیز گردید. این مطالعات که دامنه و وسعت آن روز به روز در حال افزایش است زمینه ای وسیع جهت استفاده از این کامپوزیت ها را در سازه های نیازمند به تقویت، بهسازی و یا ترمیم فراهم نموده است. هم اکنون تعداد زیادی از محققان و پژوهشگران صنعت سازه در سراسر جهان در حال بررسی، مطالعه و انجام آزمایشات تقویت سازه ها با کامپوزیت های FRP می باشند.]3[

به دلیل سهولت و موثر بودن روش تقویت با ورقه های FRP و اقتصادی بودن روش به دلیل افزایش تولید و کاهش قیمت تمام شده ورقه های FRP و توجه به مزایای بی شمار آنها همچون مقاومت کششی بالا، وزن کم، مقاومت در برابر خوردگی ،مقاومت خستگی، میرایی بالا و غیره ، نسبت به ورقه های فولادی کاربرد بیشتری در تقویت و ترمیم اعضای باربر اصلی سازه ای نظیر ستون ها ، تیرها و دال ها پیدا کرده اند؛ به گونه ای که می توان گفت با وجودی که در حالت تمام شده یک پنجم وزن) 21%( ورقه های فولادی را دارند ، ولی مقاومت آنها ده برابر ورقه های فولادی است. همانطور که واضح است ، مد خمشی در دال ها بسیار حائز اهمیت است. بنابراین باید از ایجاد چنین مدی جلوگیری شود. در یک دهه ی اخیر، مطالعات زیادی در زمینه ی مقاوم سازی و تقویت اعضای بتن مسلح مانند تیرها ، ستون ها در برش، خمش و حتی پیچش با استفاده از الیاف پلیمری مسلح کننده، به صورت پوشش بیرونی ، انجام گرفته است. با وجود تحقیقات گسترده در زمینه ی تیرها وستونهای بتن مسلح، در مورد دال های بتنی به ویژه دال های مجوف تحقیقات کمی انجام شده است در این پایان نامه به تقویت خمشی دال های مجوف پرداخته می شود. در ابتدا مدل سقف مجوف در نرم افزار ANSYS ساخته می شود و سپس با مدل آزمایشگاهی صحت سنجی می گردد. بعد از تأیید اعتبار مدل ساخته شده سقف مجوف با تغییر در پارامترهای طول اعم از کوتاه ، متوسط و بلند با در نظر گرفتن مقدار عمق سقف اعم از کوتاه و متوسط و بلند در هر یک از مراحل مدل سازی بدون در نظر گرفتن الیاف FRP پرداخته می شود و نوع گسیختگی در هر یک از مدلها با بررسی مقادیر کرنش و تنش مورد بررسی قرار می گیرد. سپس با داشتن نوع گسیختگی در مدل ها به مقاوم سازی دالهای مجوف با الیاف CFRP ,GFRP واثرات هریک از این الیاف در بهبود ظرفیت باربری دالهای مجوف ذیربط پرداخته می شود.

5-2 لزوم و هدف از انجام تحقیق

رفتار یک سازه بتن آرمه تا حد بسیار زیادی به رفتار صحیح دال ، تیر و ستون آن بستگی دارد. جلوگیری از شکست خمشی

مقطع و جلوگیری از تغییر شکل های ماندگار باعث می شود تا مقاوم سازی اعضای بتنی به خصوص دال ها بیش از پیش مورد توجه قرار گیرند.

در این پایان نامه به بررسی تأثیر استفاده از الیاف GFRP ( FRP و CFRP ( بر مقاومت خمشی و شکل پذیری دال های مجوف بتن آرمه پرداخته شده است.

تلاش محققان در سال های اخیر در راستای مقاوم سازی به منظور تقویت ساختمان های فرسوده و یا به خاطر بالابردن ظرفیت خمشی اعضای بتنی باعث ارائه راهکارهای جدیدی در علم مهندسی ترمیم سازه ها شده است ، که با جایگزینی شیوه های جدید مقاوم سازی در جهت سهولت آن و بالابردن ظرفیت سازه ها باعث شده تا مهندسین سازه ، به استفاده از سیستم های پلیمری تقویت شده) FRP( روی بیاورند ، همچنین عدم ساخت و ساز صحیح و اصولی بعضی از ساختمان ها و تأسیسات در گذشته و آسیب پذیر بودن آنها در برابر زلزله ، مقاوم سازی در برابر زلزله را به یکی از مهم ترین سیاست های اصولی دولت در چند سال آینده تبدیل کرده است.

در سال های اخیر آیین نامه های طراحی سازه های مقاوم در برابر زلزله با توجه بیشتری مورد بررسی کارشناسان امر قرار گرفته است و همچنین بنا بر تحقیقات انجام شده ، مقاوم سازی به شیوه های قدیمی پاسخ گوی مسائل امروزه سازه ها نبوده و یافتن راهکارهای جدید جهت ترمیم و بهسازی سازه های موجود از چالش های اساسی مهندسین سازه می باشد.

5-9 ساختار پایان نامه

پایان نامه حاضر در پنج فصل تنظیم شده است که در ذیل اشاره مختصری به مطالب ارائه شده در هر فصل شده است:

در فصل اول با عنوان پیشگفتار به مقدمه، لزوم و هدف از انجام تحقیق و بالاخره به ساختار پایان نامه پرداخته شده است.

در فصل دوم با عنوان مروری بر تحقیقات گذشته به اهداف و روشهای مقاوم سازی ، بررسی FRP و نقش آن در مقاوم سازی سازه های بتن آرمه، اجزای تشکیل دهنده، انواع و کاربرد FRP پرداخته می شود. در ادامه به نمونه هایی از مطالعات انجام شده در زمینه مقاوم سازی اجزای بتنی با تسلیحات FRP اشاره شده و در انتها به معرفی و بررسی انواع سقف های رایج بتنی پرداخته شده است.

در فصل سوم با عنوان مدل سازی و مطالعه عددی ، به بررسی نتایج به دست آمده از تحقیق آزمایشگاهی با موضوع تقویت خمشی و خمشی – برشی دال های مجوف بتن مسلح با استفاده از الیاف CFRP و GFRP و ورق های فولادی که مبنای مقایسه با نتایج نظری این پایان نامه می باشد پرداخته شده است .همچنین در ادامه به معرفی نرم افزار انسیس که در مدل سازی این پروژه مورد استفاده قرار گرفته است اشاره شده و پس از آن به روند بررسی پارامتریک مقاوم سازی دال مجوف بتنی در نرم افزار انسیس پرداخته شده است.

در فصل چهارم با عنوان بحث و بررسی نتایج ، به تحلیل پروژه های منتخب و بررسی نتایج بدست آمده از مدل کردن دال مجوف بتن آرمه و تأثیرات تقویت خمشی دال مذکور با الیاف CFRP و GFRP پرداخته شده و پس از انجام صحت سنجی نتایج نظری بدست آمده با نمونه آزمایشگاهی آن که در فصل سوم انجام شده بود. ، به بررسی اثر تغییرات طول دال مجوف ، اندازه قطر سوراخ ، ضخامت و طول FRP ، بر مقامت نهایی دال مجوف مقاوم سازی شده با الیاف CFRP و GFRP پرداخته شده است.

در فصل پنجم به نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها برای تحقیقات آتی پرداخته شده است.

در نهایت نیز لیست مراجع مورد استفاده در پایان نامه ارائه شده است.

 

فصل دوم مروری بر تحقیقات گذشته

2-5 مقدمه

در این فصل به بررسی ضرورت، اهداف و روشهای مقاوم سازی پرداخته شده و در ادامه به بررسی FRP و نقش آن در مقاوم سازی سازه های بتن آرمه، موارد کاربرد، اجزای تشکیل دهنده، انواع و کاربرد FRP پرداخته می شود. سپس به نمونه هایی از مطالعات انجام شده در زمینه مقاوم سازی اجزای بتنی با تسلیحات FRP اشاره شده و در انتها به معرفی و بررسی انواع سقف های رایج بتنی پرداخته شده است.

 

2-2 ضرورت مقاوم سازی

طیف وسیعی از ساختمانهایی که ضوابط آیین نامه های جدید را برآورده نمی کنند یا بر اساس آیین نامه های قدیمی طراحی شده اند نیاز به مقاوم سازی دارند. همچنین زمانی که تغییر کاربردی یک سازه منجر به ایجاد ضعف در برخی از اجزای سازنده آن گردد، به عنوان مثال افزایش بار ترافیکی یک پل، لزوم قرار گیری ماشین آلات سنگین در قسمتی از ساختمان موجود با حفظ قابلیت بهره برداری از سازه می توان آن را به یکی از روش های موجود مقاوم سازی نمود و تنش در آرماتورها و عرض ترکهای موجود را کنترل نمود. یکی از روش های مقاوم سازی محلی سازه استفاده از FRP Laminates است که در این پایان نامه به دنبال تقویت خمشی دال های مجوف بتن آرمه با ورق های FRP هستیم .

2-2-5 برخی روشهای مقاوم سازی سازه های بتن آرمه

در زیر به بیان برخی از روشهای متداول مقاوم سازی قاب های بتن آرمه پرداخته شده است [3]

1( استفاده از بادبندهای هم محور یا برون محور فولادی

2( استفاده از کابلهای پس تنیده

3( استفاده از دیوار برشی

4( استفاده از میانقاب با مصالح بنایی

5( استفاده از جدایشگرهای پایه

6( استفاده از پوشش و غلاف فولادی

7( استفاده از ورقه های پوششی کامپوزیتی الیافی یا غلاف FRP ) روش تقویت در پایان نامه(

8( استفاده از لایه پوشش بتنی با ملات مسلح )زره پوش بتنی(

9( استفاده از میراگرهای اصطکاکی ؛ هیستر زیس و ویسکو الاستیک

2-2-2 اهداف مقاوم سازی

در مقاوم سازی معمولا طراح به دنبال تغییر پارامترهای پاسخ طراحی می باشد که این پارمترها به شرح زیر ارائه شده اند:

1- افزایش مقاومت 2- افزایش سختی 3- کاهش تغییر مکان 4- افزایش شکل پذیری 5- افزایش جذب انرژی

که در این تحقیق افزایش مقاومت خمشی مورد نظر می باشد.

2-2-9 عوامل موثر در انتخاب روش مقاوم سازی

عوامل مختلفی در مقاوم سازی موثر هستند که در زیر به اختصار از آنها نام برده می شود [3]

 1. ارزش سازه در مقابل اهمیت سازه
 2. نیروی انسانی موجود
 3. طول مدت اجرا یا زمان عدم استفاده
 4. اجرا بر اساس عملکرد مطلوب مالک
 5. توجه به تناسب زیبایی شناسی )معماری( و نقش سازه ای و تکمیل سازه موجود
 6. تداخل برگشت پذیری
 7. کنترل کیفی سطح عملکرد
 8. اهمیت تاریخی و سیاسی سازه
 9. سازگاری مقاوم سازی سازه با سیستم سازه ای موجود
 10. نا منظمی در سختی، مقاومت و شکل پذیری
 11. کنترل آسیب وارده به اجزای غیر سازه ای
 12. ظرفیت مناسب باربری سیستم فونداسیون
 13. مواد ترمیمی و روش موجود و ممکن مقاوم سازی

 

————————————————————————————————————————————–

شما میتوانید تنها با یک کلید به راحتی فایل مورد نظر را دریافت کنید. 🙂

پایان نامه های موجود در سایت فقط در صورت دریافت پکیج طلایی انسیس قابل دریافت است.
برای دریافت این پایان نامه و تمامی پایان نامه های سایت، پکیج طلایی انسیس را خریداری بفرمایید. پس از خریداری پکیج طلایی لینک دانلود پایان نامه ها فعال خواهد شد.
شماره های تماس :
05142241253
09120821418

دریافت پکیج طلایی

————————————————————————————————————————————–